Komisyonlar

STAJ (Fakülte)
Doç. Dr. Bahadır UĞURLU (Koordinatör)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK

STAJ (GİGMM Bölümü)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (Başkan)
Arş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSAL
Arş. Gör. Aras ÇETİNKAYA

STAJ (GDTM Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK
Arş. Gör. Aytekin DURANAY
Arş. Gör. Turgay HIZARCI
Arş. Gör. Burak GÜNGÜDER

AKADEMİK YÜKSELTMELER
Prof. Dr. Oya OKAY (Başkan)
Prof. Dr. Selma ERGİN
Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ

TANITIM
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK
Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY
Arş. Gör. Gürbüz BİLİCİ
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK
Arş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSAL

BURS
Müh.Dr.Burcu ERBAŞ (Başkan)       
Arş. Gör. M. Salih KARAALİOĞLU
Arş. Gör. İbrahim Tuğrul ARDIÇ
Arş. Gör. Murat  DURMAZ
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK
Arş. Gör. Burçin ATEŞ
Arş. Gör. Alkın Erdal DEMİRHAN

BİLGİ İŞLEM VE BİLGİSAYAR  LAB.
Doç. Dr. D. Bülent DANIŞMAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Aytekin KÖROĞLU
Arş. Gör. Cihad DELEN
Arş. Gör. Cumhur İNCEKARA
Arş. Gör. Akile Neşe HALİLBEŞE

ÇAP VE YANDAL
Doç. Dr. Bahadır UĞURLU (Başkan GİGMMB)
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK (Başkan GDTMB)
Arş. Gör. Salim TAMER

KONFERANS VE SEMİNER DÜZENLEME

Prof. Dr. Selma ERGİN (Başkan)   
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Arş. Gör. İsmail KAHRAMAN

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ İŞLERİ
Doç. Dr. Bahadır UĞURLU  (Başkan)
Arş. Gör. Hayriye PEHLİVAN
Arş. Gör. Nagihan TÜRKOĞLU

SINAV GÖZETMENLİK LİSTESİ HAZIRLAMA

Arş. Gör. Enes TUNCA

SATINALMA

Prof. Dr. Barış BARLAS  (Başkan)
Fakülte Sekreteri Elife YAZICI
Satınalma Memuru Turgut GÜMÜŞ

MUAYENE

Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Aytekin KÖROĞLU

AFET YÖNETİMİ VE EMNİYET
Prof.Dr.İ.H.HELVACIOĞLU(Bşk)
Doç. Dr. Nazan AKMAN PEK
Arş. Gör. Gürbüz BİLİCİ
Arş. Gör. İsmail KAHRAMAN
Arş. Gör. A. İlyas YILMAZ
Arş. Gör. Koray ŞAHİN
Arş. Gör. Sertaç BULUT

ARŞİV
Dr. Öğr. Üyesi Ş.  Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU    (Başkan)
Fakülte Sek. Elife YAZICI 
Bilg.İşlt.Aytekin PEDÜK            

DEMİRBAŞ

Taşınır Kontrol Yetkilisi - Doç. Dr. Bahadır UĞURLU
Fakülte Sekreteri - Elife YAZICI
Taşınır Kayıt Yetkilisi - Mehpare KELEŞ

KONUT
Prof.Dr. Abdi KÜKNER (Başkan)
Doç. Dr. Bahadır UĞURLU

KARİYER OFİSİ ve MEZUNLARLA İLİŞKİLER
Prof. Dr. Barış BARLAS  (Başkan)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Arş. Gör. Burçin ATEŞ

FAKÜLTE İNTERNET SİTESİ

Doç. Dr. Erdem Üçer (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Aytekin KÖROĞLU
Arş. Gör. Mehmet Ozan ŞERİFOĞLU                                                      

ERASMUS KOMISYONU

Doç. Dr. Bahadır UĞURLU (Başkan)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Bilge TUTAK

BÖLÜM ABET EĞİTİM KOMİSYONLARI GİGMM
Prof. Dr. Ömer GÖREN (Başkan)
Prof. Dr. Metin TAYLAN
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Prof. Dr. Emin KORKUT

BÖLÜM ABET EĞİTİM KOMİSYONLARI GDTM

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ (Başkan)
Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU
Prof. Dr. Abdi KÜKNER  
Prof. Dr. Fatma YONSEL

ERASMUS KOORDINATORLERI

Prof. Dr. Şakir BAL (Y.Lisans) (GİGMM)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN  (Lisans) (GİGMM)
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK (Y.Lisans) (GDTM)
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Bilge TUTAK  (Lisans) (GDTM)

KALİTE ve AKREDİTASYON GİGMM

Prof. Dr. Emin KORKUT (Başkan)
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Doç. Dr. Erdem ÜÇER
Arş. Gör. İsmail KAHRAMAN
Arş. Gör. Çağrı AYDIN
Arş. Gör. Cihad ÇELİK
Arş. Gör. Selahattin ÖZSAYAN

KALİTE ve AKREDİTASYON GDTM

Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU (Başkan)
Doç. Dr. Nazan AKMAN PEK (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Bilge TUTAK
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Müh. Dr. Burcu ERBAŞ
Arş. Gör. Gökhan BUDAK
Arş. Gör. Nagihan TÜRKOĞLU
Arş. Gör. Ahmet İlyas YILMAZ
Arş. Gör. Atilla YILMAZ
Arş. Gör. Gürbüz BİLİCİ
Arş. Gör. İbrahim Tuğrul ARDIÇ

SPOR VE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK
Arş. Gör. Dr. İsmail YALÇIN
Arş. Gör. Atilla YILMAZ
Yük. Müh. Münir Cansın ÖZDEN

SEKTÖR VE MESLEK ODALARI İLE İLİŞKİLER
Prof. Dr. Metin TAYLAN (Başkan)
Prof. Dr. Selma ERGİN
Prof. Dr. Ali Can TAKİNACI
Prof. Dr. Barış BARLAS
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Arş. Gör. Koray ŞAHİN

İNTİBAK VE YATAY GEÇİŞ
Prof. Dr. Emin KORKUT (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Bahadır UĞURLU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB İLE BAĞLANTILAR

Prof. Dr. Selma ERGİN
Prof. Dr. Oya OKAY
Prof. Dr. Fatma YONSEL
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK

LABORATUVARLARDAN SORUMLU KOORDİNATÖR ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof. Dr. Selma ERGİN

BİRİM ACİL DURUM PLANLAMA VE ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU
Prof.Dr.Selma ERGİN
Prof.Dr.Ali Can TAKİNACI
Prof.Dr.Oya OKAY
Prof.Dr.Fatma YONSEL
Dr.Öğr.Üyesi Yalçın ÜNSAN
Dr.Öğr.Üyesi Burak KARACIK
Fak.Sek. Elife YAZICI

 ACİL DURUM PLANLAMA ve ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU (GİGMM)

Prof. Dr. Selma ERGİN (Başkan)                            
Prof. Dr. Alican TAKİNACI
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN                       

ACİL DURUM PLANLAMA ve ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU (GDTM)
Prof. Dr. Oya OKAY (Başkan) 
Prof. Dr. Fatma YONSEL        
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan)
Doç. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.)
Elife YAZICI (Fakülte Sekreteri)
Prof. Dr. Barış BARLAS (GİGMM Böl.Bşk.Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR BURAL (GDTM Böl.Bşk.Yrd.)
Arş. Gör. Burçin ATEŞ (Fakülte Araş.Gör.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (Gemi Mukavemeti Lab.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (Gemi İnş.Ölçme Tek.Lab.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (Elektroteknik Lab.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY (İlham Artüz Deniz Tek. Ve Oşinog.Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Halil SARAÇOĞLU (Kontrol Teknolojileri Geliş.Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Gürbüz BİLİCİ (Hesaplamalı Gemi Hid.Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Atilla YILMAZ (Ekotoksikoloji Arş.Eğit.Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK (Ata Nutku Gemi Model Deney Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Murat DURMAZ (Gemi Emisyonları Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Akile Neşe HALİLBEŞE (Bilgisayar Destekli Gemi Dizayn Lab.Temsilcisi)

BİRİM ve ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ
Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan)
Doç. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.) (Birim Risk Koordinatörü)

Doç. Dr. Nazan AKMAN PEK (GDTM Böl.Alt Birim Risk Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (GİGMM Böl. Alt Birim Risk Koordinatörü)
Elife YAZICI (Fakülte Sekreteri) (İdari İşler Alt Birim Risk Koordinatörü)

FAKÜLTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan)
Doç. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.)
Elife YAZICI (Fakülte Sekreteri)
Müh. Cahit YILDIZ (İdare Amiri)
Prof. Dr. Barış BARLAS (GİGMM Böl.Bşk.Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi  Ceren BİLGİN GÜNEY (GDTM Böl.Bşk.Yrd ile İlham Artüz Deniz Tek. Ve Oşinog.Lab.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR (Ekotoksikoloji Lab.Temsilcisi)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN (Bilgisayar Destekli Gemi Dizayn Lab.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (Gemi Mukavemeti, Gemi İnş.Ölçme Tek., Elektroteknik Lab. Temsilcisi)
Arş Gör. Halil SARAÇOĞLU (Kontrol Teknolojileri Geliş.Lab.Temsilcisi)
Arş.Gör.Gürbüz BİLİCİ (Hesaplamalı Gemi Hid.Lab.Temsilcisi)
Arş.Gör.Cihad DELEN (Ata Nutku Gemi Model Deney Lab.Temsilcisi)
Arş.Gör.Murat DURMAZ (Gemi Emisyonları Lab.Temsilcisi)

AR-GE EKİPLERİ

Fakülte Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan)
Dr. Öğr. Üyesi Adnan KEFAL (Ar-Ge’den Sorumlu Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Selma ERGİN

GİGMM Bölümü Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. Emin KORKUT (Bölüm Bşk.)
Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL (Ar-Ge’den Sorumlu Bölüm Bşk.Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Adnan KEFAL

GDTM Bölümü Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU  (Bölüm Bşk.)
Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY (Ar-Ge’den Sorumlu Bölüm Bşk.Yrd.)
Doç. Dr. Ömer Kemal KINACI