Fakülte İş Akış Dokümanları

Satın Alma Süreçleri

SEK 08-01-02-01.01 Mal-Hizmet Alımı Süreci
SEK 08-01-02-01.02 Sürekli Görev Yolluğu Ödeme
SEK 08-01-02-01.03 Geçici Görev Yolluğu Ödeme
SEK 08-01-02-01.04 Telefon Faturalarının Ödenmesi


Taşınır Kayıt Süreçleri

SEK 08-01-02-02.01 Taşınır Giriş Süreci
SEK 08-01-02-02.02 Taşınır Hurdaya Ayırma
SEK 08-01-02-02.03 Devir Yolu ile Gelen Taşınır İşlemi
SEK 08-01-02-02.04 Taşınır Yılsonu Sayımı


Maaş İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03.01 Maaş Ödeme
SEK 08-01-02-03.02 Jüri Üyeliği Ödemesi
SEK 08-01-02-03.03 Maaş Farkları Ödeme
SEK 08-01-02-03.04 Kadrolu Personel Sigorta
SEK 08-01-02-03.05 Sözleşmeli Personel Maaş Süreci
SEK 08-01-02-03.06 Ek Ders Ödeme
SEK 08-01-02-03.07 Kıst Maaş Ödeme Süreci
SEK 08-01-02-03.08 Çocuk Yardımı


Öğrenci İşleri Süreçleri

1- SEK 08-01-02-04.01 BİTİRME ÖDEVİ-BİTİRME TASARIM PROJESİ SÜRECİ
2- SEK 08-01-02-04.02 BURS İŞLEMLERİ SÜRECİ
3- SEK 08-01-02-04.03 ÇAP KREDİ ŞÜPÜRME SÜRECİ
4- SEK 08-01-02-04.04 ÇAP, YANDAL ve YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ SÜRECİ
5- SEK 08-01-02-04.05 ÇEŞİTLİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ SÜRECİ
6- SEK 08-01-02-04.06 ÖĞRENCİ DANIŞMANI ATANMASI SÜRECİ
7- SEK 08-01-02-04.07 DERS BAŞARI DEĞERLENDİRME VE DUYURU SÜRECİ
8- SEK 08-01-02-04.08 DERS PLANLARININ GÜNCELLENMESİ SÜRECİ
9- SEK 08-01-02-04.09 DERS PROGRAMLARI HAZIRLAMA SÜRECİ
10-SEK 08-01-02-04.10 DERSİN ÖN KOPULLARININ GÜNCELLENMESİ SÜRECİ
11-SEK 08-01-02-04.11 DERS DENKLİK SÜRECİ
12-SEK 08-01-02-04.12 ERASMUS GİDEN ÖĞRENCİ SÜRECİ
13-SEK 08-01-02-04.13 GÖZETMEN GÖREVLENDİRME SÜRECİ
14-SEK 08-01-02-04.14 HARÇSIZ PASAPORT ALMA YAZISI TALEBİ SÜRECİ
15-SEK 08-01-02-04.15 İZİN SÜRECİ
16-SEK 08-01-02-04.16 KREDİ DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ
17-SEK 08-01-02-04.17 MAZERET SINAVI SÜRECİ
18-SEK 08-01-02-04.18 DİPLOMA ALMA VE MEZUNİYET (DİPLOMA) TÖRENİ SÜRECİ
19-SEK 08-01-02-04.19 ÖĞRENC, DİSİPLİN SORUŞTURMASI SÜRECİ
20-SEK 08-01-02-04.20 ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ SÜRECİ
21-SEK 08-01-02-04.21 ÖZEL ÖĞRENCİ (İTÜ'YE GELEN) SÜRECİ
22-SEK 08-01-02-04.22 ÖZEL ÖĞRENCİ (İTÜ'DEN GİDEN) SÜRECİ
23-SEK 08-01-02-04.23 SINAV SONUCUNA İTİRAZ SÜRECİ
24-SEK 08-01-02-04.24 STAJ İŞLEMLERİ SÜRECİ
25-SEK 08-01-02-04.25 TEKNİK GEZİ SÜRECİ
26-SEK 08-01-02-04.26 LİSANS DERS İNTİBAK İŞLEMLERİ SÜRECİ
27-SEK 08-01-02-04.27 YENİ DERS AÇMA KAPAMA SÜRECİ
28-SEK 08-01-02-04.28 YURT DIŞI KONTENJANINDAN LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ
29-SEK 08-01-02-04.29 AKADEMİK TAKVİM OLUŞTURMA SÜRECİ
30-SEK 08-01-02-04.30 LİSANS PROGRAM AÇMA SÜRECİ
31-SEK 08-01-02-04.31 2. NÜSHA DİPLOMA (DUPLICAT) SÜRECİ
32-SEK 08-01-02-04.32 ÇAĞRI MERKEZİ VE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA SÜRECİ
33-SEK 08-01-02-04.33 DERECEYE GİREN LİSANS MEZUNLARIN BELİRLENME SÜRECİ
34-SEK 08-01-02-04.34 DİPLOMA ŞERH SÜRECİ
35-SEK 08-01-02-04.35 FİNAL SINAV PROGRAMI OLUPTURMA SÜRECİ
36-SEK 08-01-02-04.36 GELEN DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ SÜRECİ
37-SEK 08-01-02-04.37 İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU SÜRECİ
38-SEK 08-01-02-04.38 İSTATİSTİKSEL VERİLERİN HAZIRLANMASI SÜRECİ
39-SEK 08-01-02-04.39 KİŞİ VE KURUMLAR İLE BİLGİ BELGE PAYLAŞIMI SÜRECİ
40-SEK 08-01-02-04.40 KURUM İÇİ, KURUM DIŞI YAZIŞMA SÜRECİ
41-SEK 08-01-02-04.41 LİSANS BİTİRME ESASLARINA UYGUNLUK VE DENETİM SÜRECİ
42-SEK 08-01-02-04.42 LİSANS DERS KAYIT SÜRECİ
43-SEK 08-01-02-04.43 LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEK LİSANSTAN DERS ALMA SÜRECİ
44-SEK 08-01-02-04.44 LİSANS PROGRAMLARINA KAYIT KABUL SÜRECİ
45-SEK 08-01-02-04.45 LİSANS SEK GÜNDEMİNİN OLUŞTURULMASI İLE ALINAN KARARLARIN SENATOYA GÖNDERİLMESİ SÜRECİ
46-SEK 08-01-02-04.46 MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA LİSANS YATAY GEÇİŞ (EK MADDE 1) BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ
47-SEK 08-01-02-04.47 MERNİSTEN ADRES BİLGİLERİNİN ALINMA SÜRECİ
48-SEK 08-01-02-04.48 MODA TASRIMI LİSANS PROGRAMI TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMA LİSANS PROGRAMI BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ
49-SEK 08-01-02-04.49 MÜCBİR SEBEPLERLE LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ (EK MADDE 2) BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ
50-SEK 08-01-02-04.50 ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ TAHSİL EDİLME SÜRECİ
51-SEK 08-01-02-04.51 ÖBS DE DÖNEM KAPAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ
52-SEK 08-01-02-04.52 ÖBS DEKİ KİMLİK BİLGİLERİN MERNİS TEN KONTROL SÜRECİ
53-SEK 08-01-02-04.53 ÖNKAYIT SİSTEMİNİN HAZIRLANMA SÜRECİ
54-SEK 08-01-02-04.54 TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ
55-SEK 08-01-02-04.55 YARIYIL SONU NOTLARININ GİRİŞ SÜRECİ
56-SEK 08-01-02-04.56 YAZ ÖĞRETİMİ DERS KAYIT SÜRECİ
57-SEK 08-01-02-04.57 YKS İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN MEKTUPLAR VE KAYIT DUYURUSU SÜRECİ
58-SEK 08-01-02-04.58 YÖKSİS İLE ENTEGRASYON VE KOORDİNASYON SÜRECİ
59-SEK 08-01-02-04.59 YURT İÇİ KURUMLAR ARASI LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ
60-SEK 08-01-02-04.60 YKS ve YURT DIPI ÖĞRENCİ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ SÜRECİ
61-SEK 08-01-02-04.61 İTÜ İÇİ YATAY GEÇİŞ, ÇAP VE YANDAL BAPVURU VE KABUL SÜRECİFYK ve FKK Süreçleri

SEK 08-01-02-06.01 Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Kararları Süreci


Yazı İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-07.01 Gelen Evrak Süreci